Yhteystiedot

Olavi Kietäväinen
Autiontie 57 B
52200 PUUMALA
050 024 2573
olavi.kietavainen(at)kd.fi
www.olavikietavainen.net
www.facebook.com/olavi.kietavainen

Pikakysely

Mitä pidät kotisivuistani?

Uutiset

6.3.2015Puumalalle vuodelta 2014 1,3 miljoonan ylijäämäLue lisää »7.5.2017KD Etelä-Savon piiriantoi kaksi julkilausumaa Tasapuolisuutta luottamushenkilöpaikkoja täytettäessä ja valaistus viitostielle Mikkeli-Juva -välilleLue lisää »28.2.2017Kuntavaalien 2017 KD:n ehdokkaat PuumalassaLue lisää »
puumala__kopio.jpg

Kristillisdemokraattien vaalisivut

HYVINVOINTI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Kristillisdemokraattien kuntavaaliohjelma

Kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeiset peruspalvelut on järjestettävä lähipalveluina, yksilön tarpeet huomioiden. Palveluihin on päästävä nopeammin.

1. PERHEET ETUSIJALLE

Haluamme tarjota perheille vaihtoehtoja. Päätökset pikkulasten hoitopaikasta on saatava tehdä keittiöpöydän äärellä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen rinnalla korostamme lasten kotihoidon mahdollistamista esiopetusikään saakka. Lastenneuvoloissa huomioitava myös perheiden jaksaminen.

2. KUNTATALOUS KUNTOON

Haluamme vahvistaa kuntataloutta ja kuntien toimintaedellytyksiä. Vain taloudellisesti kestävät kunnat kykenevät turvaamaan laadukkaat lähipalvelut. Kuntien moninaisuus tulee huomioida valtionosuusuudistuksessa.

3. YHDENVERTAINEN KOULUTUS

Kuntien velvollisuus on järjestää jokaiselle lapselle ja nuorelle laadukas ja yhdenvertainen peruskoulutus ja tarjota kaikille hyvät valmiudet jatko-opintoihin toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa.

4. POTILAAN PÄÄSTÄVÄ HOITOON

Perusterveydenhoitoon on saatava lisäresursseja. Sosiaali- ja terveydenhoidossa tarjottava oikeanlainen ja oikea-aikainen hoito yhden luukun periaatteella sekä saumattomat hoitoketjut. Terveyskeskuksiin tarvitaan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut, joihin nuorten on päästävä jonottamatta.

5. VANHUKSILLA EI OLE AIKAA ODOTTAA

Ikäihmisten palvelujen järjestäjien tulee huolehtia suositusten mukaisesta henkilömitoituksesta vanhuspalveluissa.

6. KILPAILUKYKYÄ TURVALLISUUDESTA

Perheitä tukeva toiminta vähentää nuoriin kohdistuvaa väkivallan uhkaa ja edistää turvallisuutta. Kunnan tarjottava mielekästä vapaa-ajantoimintaa kuten urheilua, jolla kohennetaan kuntalaisten elämänlaatua ja turvallisuutta. Päihteetöntä elämäntapaa on edistettävä.

7. KUNTIEN YRITETTÄVÄ ENEMMÄN

Kuntien on vahvistettava yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. paikkakunnan yrityksille on luotava kasvun edellytyksiä. Vahva elinkeinoelämä tukee kuntataloutta.

8. KAAVOITETAAN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI

Yhdyskuntasuunnittelun lähtökohtana on oltava viihtyisä ja puhdas ympäristö. Kannustamme asukkaita ottamaan vastuuta oman kuntansa viihtyvyydestä.

9. KUNTAUUDISTUS VAPAAEHTOISTA TIETÄ

Kuntarakenneuudistuksen keskeisenä tavoitteena on oltava hallinnon keventyminen ja varojen siirtyminen peruspalveluiden käyttöön. Kuntauudistuksessa haluamme edetä vapaaehtoista tietä kuntia kuunnellen.

                                                  www.kd.fi